Київ, пр-кт В. Лобановського, 17
(044)596 77 77 (097)596 77 77 (095)116 77 77
ЭНДОСКОПИЯ в медицинском центре "Медбуд"

ЭНДОСКОПИЯ в медицинском центре "Медбуд"

Эндоскопические исследования в  медицинском центре "Медбуд": 


Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) – обследование пищевода, желудочной полости и двенадцатиперстной кишки

Исследование секреции желудка фракционным путем – забор и дальнейший анализ желудочного сока 

Уреазный тест – диагностический тест на выявление бактерии хеликобактер пилори

Компьютерная топографическая Ph-метрия – изучение ph-среды желудка и пищевода 

Дуоденальное зондирование – обследование печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря 

Фиброколоноскопия – исследование  толстого кишечника,  сигмовидной и прямой кишки

Ректоманоскопия – обследование прямой кишки и дистального отдела сигмовидной кишки 


Высокая компетентность наших  специалистов и качество современной аппаратуры, обеспечивает Вам    полноту и достоверность результатов. Результаты эндоскопии грамотно и подробно  описанные,  фиксируются  в электронной истории болезни.  Дискомфорт процедуры сведен к минимуму. 

Кроме того, по Вашему выбору и при отсутствии противопоказаний, Вы можете пройти Фиброэзофагогастродуоденоскопию (ФЭГДС) под наркозом.

Подробности Вы можете узнать по телефонам 

(044)596 77 77
(097)596 77 77
(095)116 77 77
 
Пожалуйста, звоните! 
Запишитесь на эндоскопию предварительно.

Врачи эндоскописты Медицинского центра "Медбуд" 

Кравец Леонид Аркадьевич
Ильин Игорь Васильевич

очень востребованные специалисты, а наши  цены доступны.  

Пройдя обследование, Вы сразу можете можете получить консультацию профильного специалиста  и получаете интерпитацию результатов исследования, а так же соответсвующие рекомендации по лечению и профилактике. 

Данные Вашего эндоскопического обследования сохранаяются в электронной базе данных медицинского центра "Медбуд" и доступны для ознакомления и сравнения  в любой момтент.

Будьте здоровы!

Україномовна версія_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ендоскопічні дослідження  в медичном центрі "Медбуд":

Фіброезофагогастродуоденоскопія (ФЕГДС) - обстеження стравоходу, шлункової залози і дванадцятипалої кишки

Дослідження секреції шлунку фракційним шляхом - отримання і подальший аналіз шлункового соку

Уреазний тест - діагностичний тест на виявлення бактерії хелікобактер пілорі

Комп'ютерна топографічна Ph-метрія - вивчення ph-середовища шлунка і стравоходу

Дуоденальне зондування - обстеження печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура

Фіброколоноскопія - дослідження товстого кишечника, сигмовидної і прямої кишки

Ректоманоскопія - обстеження прямої кишки і дистального відділу сигмовидної кишки

Висока компетентність наших фахівців і якість сучасної апаратури, забезпече Вам повноту і достовірність результатів.

Результати ендоскопії , детально описані, фіксуються в електронній історії хвороби.

Дискомфорт при проведенні процедури зведений до мінімуму.

Крім того, за Вашим вибором і при відсутності протипоказань, Ви можете пройти Фіброезофагогастродуоденоскопію (ФЕГДС) в стані медикаментозного сну (під наркозом). При цьому пацієнт не відчуватиме болю та інших неприємних відчуттів. Для проведення колоноскопії в стані медикаментозного сну необхідна попередня консультація лікаря анестезіолога.

Подробиці Ви можете дізнатися за телефонами

(044) 596 77 77

(097) 596 77 77

(095) 116 77 77

Будь ласка, телефонуйте!

Запишіться на ендоскопію попередньо.

Лікарі ендоскопісти Медичного центру "Медбуд"

Кравець Леонід Аркадійович

Ільїн Ігор Васильович

дуже затребувані фахівці, а  ціни медичного центру "Медбуд" доступні.

Пройшовши обстеження, Ви відразу можете отримати консультацію профільного фахівця і  його інтерпритацію результатів дослідження, а також відповідні рекомендації по лікуванню і профілактиці.

Дані Вашого ендоскопічного обстеження зберігаються в електронній базі даних медичного центру "Медбуд" і доступні для ознайомлення і порівняння в будь-який момент.

Будьте здорові!