20 жовтня на базі медичного центру «Медбуд» для запрошених спеціалістів пройшов захід, присвячений ранній реабілітації після перенесеного інсульту та подальшому відновно-реабілітаційному лікуванню.

З доповіддю на тему «Вторинна профілактика інсульту у пацієнтів з неклапанною фібриляцією» виступив лікар-невролог, член Української асоціації боротьби з інсультом, кандидат медичних наук Лебеденець Павло Володимирович. Змістовна, добре структурована доповідь з практичними рекомендаціями та відповідями на питання була високо оцінена усіма учасниками заходу. Більшість з присутніх з проблемами постінсультних пацієнтів стикаються у своїй повсякденній практиці,  тому можливість інформативного обміну досвідом та знаннями у цьому питанні для них була важливою та корисною.

Актуальність питань реабілітації після інсульту та профілактики повторних інсультів дуже висока в нашій країні, яка щороку має близько 150 тисяч випадків інсульту, і попри всі складнощі пандемії коронавірусу, інсульт та його наслідки залишаються викликом сьогодення.

У більшості хворих, які перенесли інсульт, знижується якість життя, мало хто з них зберігає працездатність, турбота про таких хворих та їх лікування лягає тягарем на родичів та систему охорони здоров’я, тому реабілітація постінсультних пацієнтів входить до пріоритетних завдань медицини нашої країни.

Професійна та своєчасна реабілітація таких хворих сьогодні є реальним шансом зберегти когнітивні, рухові та інші функціональні можливості організму. І сучасні підходи до ранньої реабілітації після інсульту полягають в тому, що відновлення втрачених внаслідок інсульту функцій в ранньому періоді можливо і обумовлено механізмами, що позначається терміном нейропластичності.

Для медичного центру «Медбуд», який став одним із організаторів заходу, реабілітація після інсульту є однією з спеціалізацій. Сучасний Реабілітаційний центр “Медбуд” має усі можливості для ефективного відновлення після інсульту – обладнання, штат висококваліфікованих спеціалістів: неврологів, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, а також набутий досвід успішної реабілітації пацієнтів після судинної катастрофи, який ми накопичуємо, використовуємо у своїй роботі та готові ділитися ним з іншими.